Ortopediveckan: att vara chef och ST-läkare

Hej!

Under Ortopediveckan i Karlstad hade Epiphysen (underföreningen i Svensk Ortopedisk Förening för yngre ortopeder) en programpunkt om att vara chef och ST-läkare. Föreläsarna var Karin Bernhoff och Kristian Tullhög Stjerna. Karin Bernhoff är verksamhetschef på ortopeden i Uppsala. Hon blev chef första gången under sin ST på ortopeden i Visby i samband med en omorganisation. Kristian Tullhög Stjerna är ST-läkare och läkarchef på ortopeden i Skövde. Båda berättade om sina erfarenheter som chefer och poängterade att de själva utvecklats enormt av sina uppdrag. Efter föreläsningen intervjuade jag båda två och det kan ni höra i poddavsnittet. En liten brasklapp: ljudkvaliten är inte lika bra som den brukar vara pga bärbar bandspelare..

Innan och efter föredraget fick åhörarna svara på om de kunde tänka sig att vara chefer; 54% svarade ja innan och 61% svarade ja efter föredraget. Majoriteten alltså!

Kristian Tullhög Stjerna
Karin Bernhoff