Bakfotsdeformiteter och neuromuskulära fötter med Maria Cöster

Hej!

I det här fullmatade avsnittet berättar fotspecialisten Maria Cöster om vanliga bakfotsdeformiteter och neuromuskulära fötter. Lätt att få om bakfoten (pun intended!).

Maria Cöster är sjukgymnast från början och blev specialist i ortopedi 1999. Hon har varit mycket aktiv i Svenska Fotkirurgiska Sällskapet och i Riksfot. Hon disputerade 2015 på ett fotkirurgiskt PROM (patient reported outcome measure), SEFAS, som hon utvecklat och validerade i avhandlingen.

I avsnittet pratar vi om plattfot, pes planovalgus. Tillståndet kännetecknas av ett platt valv och att hälen står i valgus. Det kan finnas en abduktusställning av framfoten. Vanligaste orsaken hos vuxna är tibialis posterior-dysfunktion (den viktigaste stabilisatorn av fotvalvet). Innan felställningen har utvecklats svarar tillståndet väl på fysioterapi och inlägg.

Maria Cöster berättar också om Pes cavovarus (pes cavus), som kännetecknas av ett högt valv och att hälen står i varus.  Det beror på en imbalans i foten och ses ibland efter kompartmentsyndrom
Neuromuskulära fötter är Marias stora passion, och hennes huvudbudskap är att många av patienterna kan få god hjälp av kirurgi.
Det är en stor heterogen grupp, bl.a. med sequele efter olyckor med hjärnskada, efter stroke, efter compartmentsyndrom, äldre skador, charcot-marie tooth, MS, post-polio, perifera nervskador och efter diskbråck.
Marias tips:
Undersök patienten i stående och ta belastade röntgen-bilder.
Ha inte så bråttom som ST-läkare, man lär sig operera ändå med tiden!