Främre korsbandsskador med Markus Waldén

Hej!

Ortopodden är tillbaka från semestern med ett fullmatat avsnitt om främre korsbandsskador, hållbar idrott och prevention av främre korsbandsskador med idrottsortopeden Markus Waldén!

 

Markus visste redan första veckan på läkarutbildningen att han skulle inrikta mig på idrott och knän, och jobbar idag i Kristianstad/Hässleholm med inriktning på mjuka knän.

”Jag blev idrottsortoped för att jag hade oturen själv att skada mig – och har ett stort idrottsintresse!” 

Markus är också lagläkare för Mellby IF och vi pratar om utmaningarna och glädjen i det jobbet – som ibland skiljer sig en del ifrån det sjukhusbundna arbetet.

”Man kan inte vara så svävande i svaren- utan man måste vara tydlig och direkt i sin kommunikation” 

Vi pratar också om Markus forskning som just nu rör återgång till idrott efter en skada, och knäkontrollstudien som har ca 10 år på nacken där det visade sig att preventiv träning kunde förebygga majoriteten av korsbandsskador hos yngre fotbollsspelande tjejer. 

”Men det hade  ju inte gått att ge det programmet till Ronaldo – preventionen måste vara riktad”

Vi diskuterar vilka graft man ska använda, och Markus poängterar att det beror på patienten- man bör sannolikt behärska åtminstone två graft som korsbandskirurg för att kunna möta olika behov hos patienterna. Vi pratar också om artrosutveckling efter korsbandsskador och vad man eventuellt kan göra för att förebygga den.

“Mycket handlar om att undvika den associerade meniskskadan”

 

Hur ska vi då hantera korsbandsskadan akut?

Det första är att hitta den! Ofta är anamnesen klassisk:

”jag spelade fotboll och fastnade med foten och vred till och det knäppte till i knät och det gjorde jätteont och kolla det är redan svullet…”

Redan där bör misstanken vara främre korsbandsskada. Ofta blir det en valgisering också i skadeögonblicket – det är lätt att missledas och tro att det primära är en medial skada. Ofta får man bara en bra chans att undersöka patienten akut. I tidigare studier är den diagnostiska träffsäkerheten är väldigt låg på en vanlig akutmottagning,… oavsett kompetensen på akuten! Sätt tillbaka patienten på ett återbesök eller gör en MR – det viktigaste akut är egentligen att utesluta en signifikant kollateralligamentskada.

Tappa knäna akut? Ja!

Tre skäl:

  1. smärtlindrande
  2. bättre rörlighet – kan aktivera lårmuskeln bättre – viktigt pga annars startar muskelatrofieringen redan inom ett par dagar
  3. järnet i sig är kondrotoxiskt så av värde att minska mängden blod i knäleden är gynnsamt

En annan skada som ofta missas är patellarluxationen –  ha den diagnosen i bakhuvudet.

 

”Vi är frikostiga med patellastabiliserande ortos tidigt vid förstagångslux – finns ingen jättestadig evidens men MPFL bör läka med lite mindre förlängning”

 

Var behöver forskningen komma längre?

Återfallsskadorna i vissa populationer är ett stort problem och där behöver vi mer forskningsunderlag, säger Markus. Vi behöver också ta reda på om olika rehab behövs för de olika graften. I nuläget är det också spretigt med vilka test man använder – där behöver vi komma vidare och hitta ett fungerande testbatteri som är användbart på klinikerna, inte bara i forskningssammanhang.

Vi avslutar med ett tips: SFAIM anordnar ett idrottsmedicinskt möte i höst 30 sept – 1 okt. I huvudsak kommer mötet vara digitalt. Spännande program utlovas!

Poddavsnittet hittar du som vanligt där poddar finns eller här!