Hälsenerupturer med Pernilla Eliasson

Pernilla Eliasson är medicinsk biolog i botten, biträdande lektor och docent i experimentell ortopedi och forskar på senläkning med fokus på hälsenor.

Vi får en recap om senläkning på cellnivå och diskuterar att oavsett hur vi behandlar så har patienterna mycket kvarstående problem. Pernilla berättar om hur förlängning av senan kan spela in, vad belastning har för funktion och hur vi kanske i framtiden kan förbättra behandlingen vid hälsenerupturer.

Pernilla Eliasson

The Ruptured Achilles Tendon Elongates for 6 Months After Surgical Repair Regardless of Early or Late Weightbearing in Combination With Ankle Mobilization: A Randomized Clinical Trial

 

Olof Westin i Göteborg disputerade i våras med en uppmärksammad avhandling kring akillessenan: Achilles Tendon Ruptures Predictors; functional and economic impact

Poddavsnittet hittar du där poddar finns eller här!