Höftfrakturer med Cecilia Rogmark

Hej!

Första avsnittet 2019 handlar om höftfrakturer, med ingen mindre än Cecilia Rogmark! Vi diskuterar hur vi ska handlägga den ortogeriatriska patienten, hur vi opererar höftfrakturerna och vad vi kan göra för att patienterna ska återfå sin funktionsnivå efter operationen.

Kommentarer till avsnittet:

Leif Ceders avhandling från 1980 heter “Hip fracture in the elderly : prognosis and rehabilitation”. Jag har inte kunnat hitta den i digitalt format men den finns på universitetsbiblioteken!

De norska rekommendationerna kring NOAK och operation   Se sidan 16

Artikeln från Storbritannien från 2012 ang samarbetet mellan ortopedin och anestesin finns här och här angående att minimera risken vid cementering.

 

Cecilias tips till oss yngre ortopeder:

  • Var professionell i patientmötet – kom ihåg det!
  • Livet är långt och man måste inte göra alla saker på en gång…

Podden hittar ni där poddar finns eller via den här länken!

Vi hörs!

/Ortopodden