Julkalendern lucka 3: Barfotalöpning

Med skor eller utan?
Debatten om barfotalöpning har rasat de senaste åren. Tidigare forskning tyder på att barfotalöpning kan medföra mindre skaderisk än vid löpning med konventionella skor pga minskad belastningsgrad. I en randomiserad studie från Hamburg undersökte författarna hur löpningens biomekanik i nedre extremiteten såg ut initialt vid start av barfotalöpning, och hur biomekaniken var efter att löparen vant sig vid barfotalöpning.
Deltagara i studien var 60 friska, fysiskt aktiva individer mellan 18 och 35 års ålder. De delades in i tre grupper: en som lottades till barfotalöpning, en grupp fick nya konventionella löparskor att springa i och den sista gruppen var en passiv kontrollgrupp. Under åtta veckors tid fick interventionsgrupperna springa 15 minuter i veckan på ett löpband. Innan och efter interventionen gjordes en gånganalys under löpning såväl barfota som i skor.
Flertalet förändringar i biomekaniken sågs hos barfotalöpare – de satte i framfoten först i större utsträckning, plantarflekterade mer i markkontakten, sprang med en snabbare rytm, kortare steg och mer flexion i knäna. I början innan interventionen var belastningsgraden mindre när deltagarna sprang barfota. Däremot hade barfotalöpare förvånande nog högre belastningsgrad i slutet av studien jämfört med kontrollgruppen som sprang i konventionella skor.
Författarna drar därför slutsatsen att det inte är säkert att barfotalöpning förebygger skador på längre sikt.
Vad tror ni? Löpning med eller utan skor?
Ref:

Hollander et al, Am Journal of Sports Medicine 2019