Lucka 10: hel eller halv?

Hel- eller halvprotes?

Ska yngre patienter med höftfraktur ha en helprotes hellre än en halvprotes? Och när är man i så fall yngre? Ett omdebatterat ämne! I decembernumret av NEJM presenteras the HEALTH trial, en randomiserad multicenterstudie med syfte att besvara just den här frågan.
1495 patienter med dislocerade collumfrakturer efter lågenergitrauma som var 50+ år och kunde gå självständigt med eller utan gånghjälpmedel från 10 länder (80 sjukhus)  randomiserades till helprotes (n=749) eller halvprotes (n=746).
Efter 24 månader var det ingen statistiskt signifikant skillnad i hur stor andel av patienterna som hade genomgått en ny höftoperation  (7,9% av helproteserna och 8,3% av halvproteserna; p=0.79). Vanligaste nya åtgärd för de som opererats med helprotes var reposition av luxerad protes, medan det vanligaste för halvproteserna var en protesrevision.
Allvarliga komplikationer förekom i 41,8% av fallen som opererades med helprotes och i 36,7% av fallen som opererades med halvprotes (dock ingen statistiskt signifikant skillnad), De som opererats med helprotes hade något bättre funktion efter 24 månader än de som opererats med halvprotes.
Författarna konkluderar att totalprotesoperationen förvisso verkar ge en något bättre funktion 2 år postoperativt än halvprotesen, men att den är behäftad med större risker.