Lucka 11: julhälsningar från frakturregistret

God Jul önskar Frakturregistret!

 

Senaste året har ni alla (nästan alla) hjälpt till att registrera drygt 75 000 frakturer! Det innebär ungefär 200 frakturer om dagen eller en registrering var 6´e minut. Registreringarna som görs på natt och dag, helg och vardag är det viktigaste för att hålla registret levande och det vill vi tacka alla för!

 

Registreringarna vi plitar in är det som också bidrar till att data kan plockas ut i andra änden och användas till forskning. Det pågår många forskningsprojekt på data från registret, såväl som flera projekt för utveckling av själva registret.

Under det gångna hösten har disputation ägt rum på den första avhandlingen med artiklar på data ur registret (David Wennergren; Studies on tibia fractures from the Swedish fracture register). Den beskriver dels hur registret är uppbyggt och fungerar och fördjupar sig sen i studier på tibiafrakturer.

Den stora HipSterstudien på odislocerade cervikala femurfrakturer hos äldre har också dragit igång. Den fick drygt 10 miljoner i anslag från vetenskapsrådet och drog igång skarpt 16/9. Den 10e december var 30 patienterrandomiserande i studien från 14 aktiva enheter. Studien är unik och första i sitt slag då randomiseringen till en RCT för första gången görs via ett ortopediskt kvalitetsregister.

För att utveckla själva registret har dels en PROM-indikator skapats som jämför enheterna mot varandra. I skrivande stund läggs sista handen vid en konsensusfunktion vid registrering av fotledsfrakturer. Denna kommer i registreringsögonblicket ge aktuell behandlingsstatistik för vald fotledsfraktur och dels ge information om den rekommenderade behandlingen för den aktuella frakturtypen. Vidare kommer funktionen också plocka tillbaka information från registreraren varför man valt den behandlingsmetod man har valt. Funktionen kommer testas under första delen av 2020 och sen förhoppningsvis introduceras för alla registrerande enheter före sommaren.

 

För att återknyta till lucka nr 7 så fortsätter andelen handledsfrakturer som opereras att öka. Nu opereras drygt 35% av alla handledsfrakturer men stor variation ses mellan de registrerande enheterna. Kan tilläggas att 23% av operationerna utfördes av ST-läkare under 2018, en andel som fortsätter ökar. Som kuriosa utfördes 20% av de registrerade frakturerna (alla frakturtyper och kroppsdelar) under 2019 av ST-läkare, ungefär hälften av dessa med assistens av specialist.

 

Slutligen får årets granbarr i julstrumpan gå till de sista 3 enheter som fortfarande inte registrerar i registret. Kom ihåg att det snart är ett nytt år och det är aldrig för sent att inse att internet inte var en fluga.

 

Juliga Hälsningar från ett (faktiskt inte regnigt) Göteborg

 

//Frakturregistret genom Emilia Möller Rydberg