Lucka 16 – på flyget

Att vara på ett flyg och höra hur personalen ombord ropar efter en doktor kan vara skrämmande – framförallt som att det sällan rör sig om att patienten drabbats av en ortopedisk åkomma. I en artikel i JBJS från augusti 2019, ger Scollan et al en överblick av de vanligaste akuta tillstånden i luften och ger förslag på behandlingsalgoritmer.
De vanligaste akuta tillstånden på flygplan är: svimning (53,5%), kräkningar/diarré (8,9%), hjärtrelaterade tillstånd (5,3%), psykiatriska tillstånd ffa ångest/oro (3,5%), dyspné (2,1%), krampanfall (2,1%) och förlossning (0,01%).
En kursändring pga akut sjukdom ombord på planet är ovanligt (2,8% av rapporterade akuta tillstånd), och då var det oftast någon som drabbats av hjärtinfarkt, stroke eller krampanfall.
Amerikanska luftfartsverket har en lista med utrustning som flygbolagen rekommenderas ha ombord (se bild). Flygbolagen ska också ha doktorer på marken som är speciellt utbildade för akuta tillstånd på flygplan, och som man med fördel kan kontakta och rådgöra med om man skulle hamna i en sådan situation.
Hur ser det ut med det lagliga då? I EU och Australien är det ett lagbrott att inte hjälpa till. Som vanligt är man dock ansvarig för det man gör. Efter undersökning, behandling och diskussion med markteamet så ger man piloten sin rekommendation – piloten är dock inte lagbunden att följa rekommendationen.
Författarna hoppas att artikeln kan bidra till att ortopeder på flyget känner sig tryggare i att hjälpa till vid eventuella akuta tillstånd i luften!