Lucka nr 7: VLP eller gips?

 Radiusfrakturer – op eller inte? 

Ortopedkollegiet älskar att diskutera behandling av radiusfrakturer, men vi vet fortfarande inte hur vi bäst behandlar dem. En SBU-rapport som 2017 sammanställde tillgänglig evidens konkluderade att hos äldre människor ger gipsbehandling likvärdigt resultat som operation vid handledsfrakturer med mindre felställning. Under 2019 kom en randomiserad studie som tvärtemot visade bättre resultat för volar platta (VLP) än för gipsbehandling.
Studien inkluderade patienter över 70 år med dorsalbockade distala radiusfrakturer vid två sjukhus i Stockholm, och jämförde behandling med VLP vs gipsbehandling. Funktionen efter 1 år utvärderades med DASH och PRWE (två st självskattningsformulär), samt undersökning av arbetsterapeut. 72 patienter randomiserades till konservativ behandling med gips, och 68 patienter randomiserades till kirurgisk behandling med VLP. Majoriteten av patienterna var kvinnor.
Efter 12 månader hade de patienter som behandlats med VLP bättre poäng i både PRWE och DASH. De patienter som behandlats med VLP hade också bättre greppstyrka, handledsflexion och ulnardeviation vid 12 månader.
Författarna konkluderar att äldre patienter med instabila dorsalbockade radiusfrakturer med fördel behandlas med VLP.