Coronaprepp för ortopeder, del 2

Hej!

I förberedelserna för att Covid-19 kommer att belasta våra sjukhus allt mer, så verkar det rimligt att vi förbereder oss på att ta hand om basala internmedicinska problem medan medicinarna tar hand om Covid-patienter. Därför pratar vi elektrolytrubbningar i Ortopodden, och intermedicinaren Peter Hammarlund alias EKG-kurvan reder ut natrium och kalium.

Avsnittet finns där poddar finns eller här!

Corona-prepp för ortopeder, del 1

 

Hej!

Ortopodden försöker göra en Corona-special för oss ortopeder, och här är del 1.

Jag intervjuar Johan Sundler, specialist i infektionssjukdomar, om Corona-smittan och försöker reda ut hur vi ortopeder kan förbereda oss. Vi diskuterar bl.a. hur vårdpersonal ska skydda sig, hur naturalförloppet ser ut, varför vissa blir så allvarligt sjuka, hur är prognosen för ett vaccin och vilka prover ska man ta när patienten kommer till sjukhus.

Johan tipsar om infektionsläkarföreningens webbseminarium om Covid-19

Avsnittet hittar vi som vanligt där poddar finns eller här.

Johan Sundler

Skelettmetastaser med Rikard Wedin

Hej!

I det här avsnittet träffar jag Rikard Wedin, överläkare på KS, forskare och mannen bakom PathFx. 

Rikard berättar om skelettmetastaser och hur vi ska tänka när vi behandlar patienter med skelettmetastaser. PathFx är ett webbaserat verktyg för att räkna ut förväntad överlevnad.

Avsnittet hittar ni som vanligt där poddar finns eller här!

 

Rikard Wedin

Julaftonspodd med Cecilia Mellstrand Navarro

Hej!

I årets sista avsnitt träffar jag dubbelspecialisten och handledsdrottningen Cecilia Mellstrand Navarro. Cecilia arbetar nu som handkirurg sedan 4 år tillbaka och forskar cirka 20%, har multipla doktorander och var nyligen aktuell som författare till SBU-rapporten om handledsfrakturer. Hon sitter nu med i den SKL-grupp som utformar ett nationellt vårdprogram om handledsfrakturer.

“Inuti mig så är jag ju ortoped – med ett par handkirurgiska fjädrar!”

Det blev ett avsnitt om hur man får ihop livet med jobb, forskning och familj, om kirurgisk utbildning, handledning, kvinnlig ortopedi och mycket mer.

“Man kan inte vara perfektionist på alla plan – man måste tillåta att det är lite stökigt hemma ibland”

Avsnittet hittar du som vanligt där poddar finns eller här.

God jul önskar Ortopodden!

Kandidatens hyllning

I julkalenderns lucka 22 får vi en hyllning till ortopedin genom läkarkandidaten Philip Wallenius.

Kommer ni ihåg de första pirriga passen på akuten, att klumpigt försöka känna på ett knä för första gången och att storögt vara med på traumarummet? Den här hälsningen borgar för nostalgi!

Avsnittet finns där poddar finns eller här!

Det kan vara tufft på nattjourerna, även som kandis!

Kirurgens julkåseri

Hej!

I lucka 21 hör vi våra vänner kirurgerna genom ett kåseri signerat Sofie Örnö Ax!

Avsnittet hittar du där poddar finns eller här.

Hela julkalendern finns på Facebook och Instagram (@ortopodden)!

Årsrapport från SPOQ

Hej!

I lucka 19 hör vi registerhållaren för SPOQ, Aina Danielsson, berätta om registret. Vi får också en sammanfattning av vilka slutsatser som kan dras av den data som hittills kommit in till registret.

Avsnittet hittar du där poddar finns eller här!

Julhälsningar från SOF

Hej!

I dagens lucka får vi en julhälsning från Svensk Ortopedisk Förenings ordförande Birgitta Ekstrand. Birgitta presenterar SOF och berättar sin bästa anekdot från otaliga juljourer.

Avsnittet hittar du där poddar finns eller här!

Lucka 16 – på flyget

Att vara på ett flyg och höra hur personalen ombord ropar efter en doktor kan vara skrämmande – framförallt som att det sällan rör sig om att patienten drabbats av en ortopedisk åkomma. I en artikel i JBJS från augusti 2019, ger Scollan et al en överblick av de vanligaste akuta tillstånden i luften och ger förslag på behandlingsalgoritmer.
De vanligaste akuta tillstånden på flygplan är: svimning (53,5%), kräkningar/diarré (8,9%), hjärtrelaterade tillstånd (5,3%), psykiatriska tillstånd ffa ångest/oro (3,5%), dyspné (2,1%), krampanfall (2,1%) och förlossning (0,01%).
En kursändring pga akut sjukdom ombord på planet är ovanligt (2,8% av rapporterade akuta tillstånd), och då var det oftast någon som drabbats av hjärtinfarkt, stroke eller krampanfall.
Amerikanska luftfartsverket har en lista med utrustning som flygbolagen rekommenderas ha ombord (se bild). Flygbolagen ska också ha doktorer på marken som är speciellt utbildade för akuta tillstånd på flygplan, och som man med fördel kan kontakta och rådgöra med om man skulle hamna i en sådan situation.
Hur ser det ut med det lagliga då? I EU och Australien är det ett lagbrott att inte hjälpa till. Som vanligt är man dock ansvarig för det man gör. Efter undersökning, behandling och diskussion med markteamet så ger man piloten sin rekommendation – piloten är dock inte lagbunden att följa rekommendationen.
Författarna hoppas att artikeln kan bidra till att ortopeder på flyget känner sig tryggare i att hjälpa till vid eventuella akuta tillstånd i luften!