Hälsenerupturer med Pernilla Eliasson

Pernilla Eliasson är medicinsk biolog i botten, biträdande lektor och docent i experimentell ortopedi och forskar på senläkning med fokus på hälsenor.

Vi får en recap om senläkning på cellnivå och diskuterar att oavsett hur vi behandlar så har patienterna mycket kvarstående problem. Pernilla berättar om hur förlängning av senan kan spela in, vad belastning har för funktion och hur vi kanske i framtiden kan förbättra behandlingen vid hälsenerupturer.

Pernilla Eliasson

The Ruptured Achilles Tendon Elongates for 6 Months After Surgical Repair Regardless of Early or Late Weightbearing in Combination With Ankle Mobilization: A Randomized Clinical Trial

 

Olof Westin i Göteborg disputerade i våras med en uppmärksammad avhandling kring akillessenan: Achilles Tendon Ruptures Predictors; functional and economic impact

Poddavsnittet hittar du där poddar finns eller här!

Boktips: Eric Topol – deep medicine

Kardiologen Eric Topol utforskar i boken Deep Medicine hur AI kan komma att påverka framtidens sjukvård. Han inleder med att fundera över vad det gör med medicinen att doktor och patient inte har en relation. Forskning visar att idag tar nybesök i snitt 12 minuter och återbesök i snitt 7 minuter – en enorm tidsbrist (någon mer som känner igen sig?) –  och att tidsbristen bidrar till diagnostiska fel och misstag.
AI målas ibland upp som lösningen på sjukvårdens alla problem – Topol bidrar dock med ett nyktert synsätt och påpekar att elektroniska journaler skulle göra det lättare – men har snarare försvårat. Det går inte att söka efter information, data är ofta inkomplett pga olika system, data som patienter själva samlar in går inte att få in i journalen (exv glukos, blodtryck, genomsekvensering etc – vilket författaren förutspår kommer ha stor användbarhet i framtiden). EKG-tolkning som varit datoriserad nästan sedan 60-talet har en träffsäkerhet på 69%…
De läkare som ofta utpekas som en utrotningshotad art är våra radiologer – Topols analys är dock att AI fortfarande är för smal. Han skriver att i framtiden kommer alla bilder sannolikt att datoranalyseras, men radiologerna kommer att finnas kvar, kanske med en annan roll. Han föreslår att enklare sysslor lämnas över till datorn, medan radiologen kanske kan ha en mer patientnära roll, designa undersökningar och att det kanske kommer att finnas en möjlighet för patienten att diskutera undersökningen och resultat med radiologen. För oss opererande specialiteter så är prognosen att datorn kommer att ta över om 30 år, och datorerna kommer sköta forskningen om 85 år…
Eric Topol har dock sammantaget en optimistisk syn på AI, och skriver att ett bra användande av AI i sjukvården kan ge mer tid till läkare och annan personal att faktiskt träffa och ägna sig åt patienterna. Han spår en framtid där sjukhusen är mindre, eftersom vi kommer ha bättre telemedicin och omfattande möjligheter att observera patienterna i hemmet.
Ortopodden tror att AI kommer att ha en plats i framtiden – men sannolikt är det en dålig idé att effektivera bort doktorerna. Vad tror du?

Karl-Henrik Grinnemo

Hej!

Under Ortopediveckan träffade jag Karl-Henrik Grinnemo, thoraxkirurg och en av visselblåsarna i Macciariniskandalen. Han berättar om vad som hände, efterspelet och vad vi kan dra för lärdomar.

I senaste Ortopediskt magasin finns också ett referat av hans föreläsning!

Välkomna till ett angeläget avsnitt!

 

Rebellkirurgen

”Jag har nog alltid varit lite rebell”
Erik Erichsen är allmänkirurg från början, och kom till Etiopien redan 1977 under sin utbildning. Han berättar att ingen var intresserad av ortopedi vid den tiden – folk vill bli kirurger, och att räta ut armar och ben var inte så spännande.
“I början av min karrär hade vi knappt några ortopeder! Frakturbehandling låg under allmänkirurgin och ortopedi sågs som vänsterhandsarbete på den tiden.”
Rebellkirurgen har spenderat långa perioder i Etiopien tilsammans med sin fru Senait. Den sista perioden bodde de och verkade där i 10 år, vid ett sjukhus som från början byggts upp av en amerikansk doktor.
”Jag har ju blivit känd mest för mina uppfinnarmetoder – men det var ju bara av nöd för där fanns ingenting! När vi lämnade efter 10 år var situationen en helt annan – helt modern utrustning, digital röntgen, ultraljudsapparater… som blivit möjligt pga donationer”
Redan tidigt i karriären fanns det tankar kring hur det går att lösa saker på okonventionellt sätt
 ”Då hade man större utrymme i svensk sjukvård. nu finns det inget svängrum, det går inte att avvika från utstakade vägar. Man tar inte vara på individernas unika förmåga. Vi är olika! Det tycker jag landstinget helt har missat. Latmaskarna frodas – men det är ju inte bra för patienterna”
Erik och Senait
Välkommen till ett spännande avsnitt där rebellkirurgen berättar om sin karriär, sitt arbete i Afrika och om vad svensk sjukvård kan lära av Etiopien.
Länkar:
Avsnittet hittar du där poddar finns eller här!

Handledsskador med Simon Farnebo

Hej!

Under ortopediveckan träffade jag Simon Farnebo vid hand- och plastikkirurgiska kliniken i Linköping, och vi poddade om handledsskador – närmare bestämt om ligamentskador i handleden! När ska vi misstänka en ligamentskada vid en distorsion med blank röntgen? Och vad gör vi åt det?

Det är fortfarande mycket vi inte vet om handledens ligamentskador, men SL-skador och LT-skador är sannolikt bra att hitta och operera tidigt (6-8 v). Vid TFCC-skador har man längre tid på sig.

Några förkortningar som dyker upp i avsnittet:

SLAC – scapholunate advanced collapse

DISI – dorsal intercalated segment instability

 

Läkartidningen har skrivit om diagnostik av ligamentskador i handleden och behandling av dessa.

Simon Farnebo föreläser under ortopediveckan i Norrköping

 

Podden hittar du där poddar finns eller här!

Jonas och jag i ST-träsket

Hej!

Det senaste avsnittet är en sommarspecial där jag och min ST-kollega Jonas Hänninen pratar om hur det är att vara ST-läkare inom ortopedi. Vi diskuterar nattjourer, det bästa och sämsta med ortopedin, hur det fungerar att kombinera en ortopedi-ST med småbarn och mycket mer. Lite snickesnack blev det också 🙂

Artikeln “Orthopaedic surgeons: as strong as an ox and almost twice as clever?”  publicerades i BMJ:s julnummer 2011 och drog slutsatsen att ortopeder både är smartare och starkare än anestesiologerna, som borde hitta andra sätt att göra narr av sina ortopediska kompisar…

Avsnittet hittar du där poddar finns eller här. 

Glad sommar önskar Ortopodden!

Scaphoideumfrakturer med Martin Clementson

Hej!

I senaste avsnittet träffar jag Martin Clementson, biträdande överläkare på Handkirurgen i Malmö. Martin disputerade på scaphoideumfrakturer 2017, och scaphoideumfrakturer är ämnet för avsnittet.

Martin Clementson

SNAC som vi pratar om står för scaphoid non-union advanced collapse (finns bra förklarat på tex Orthobullets ).

Martin Clementsons avhandling: Scaphoid fractures. 

“The majority of non-displaced fractures are sufficiently treated with 6 weeks in a cast.”

Handledstrauma med radiell handledssmärta ska föranleda misstänke om scaphoideumfraktur och då ska man göra en riktad undersökning. Det gäller att vara distinkt i sin undersökning!

I videon nedan visar Martin hur han undersöker båtbenet.

 

 

Och förslaget, med glimten i ögat, om att döpa om båtbenet till jordnötsbenet…

Podden finns där poddar finns, eller via direktlänken här!

Bakfotsdeformiteter och neuromuskulära fötter med Maria Cöster

Hej!

I det här fullmatade avsnittet berättar fotspecialisten Maria Cöster om vanliga bakfotsdeformiteter och neuromuskulära fötter. Lätt att få om bakfoten (pun intended!).

Maria Cöster är sjukgymnast från början och blev specialist i ortopedi 1999. Hon har varit mycket aktiv i Svenska Fotkirurgiska Sällskapet och i Riksfot. Hon disputerade 2015 på ett fotkirurgiskt PROM (patient reported outcome measure), SEFAS, som hon utvecklat och validerade i avhandlingen.

I avsnittet pratar vi om plattfot, pes planovalgus. Tillståndet kännetecknas av ett platt valv och att hälen står i valgus. Det kan finnas en abduktusställning av framfoten. Vanligaste orsaken hos vuxna är tibialis posterior-dysfunktion (den viktigaste stabilisatorn av fotvalvet). Innan felställningen har utvecklats svarar tillståndet väl på fysioterapi och inlägg.

Maria Cöster berättar också om Pes cavovarus (pes cavus), som kännetecknas av ett högt valv och att hälen står i varus.  Det beror på en imbalans i foten och ses ibland efter kompartmentsyndrom
Neuromuskulära fötter är Marias stora passion, och hennes huvudbudskap är att många av patienterna kan få god hjälp av kirurgi.
Det är en stor heterogen grupp, bl.a. med sequele efter olyckor med hjärnskada, efter stroke, efter compartmentsyndrom, äldre skador, charcot-marie tooth, MS, post-polio, perifera nervskador och efter diskbråck.
Marias tips:
Undersök patienten i stående och ta belastade röntgen-bilder.
Ha inte så bråttom som ST-läkare, man lär sig operera ändå med tiden!

Bunkefloprojektet med Amanda Lahti

Hej!

I senaste avsnittet av Ortopodden intervjuar jag Amanda Lahti, AT-läkare och forskare inom Bunkefloprojektet. Vi diskuterar Bunkefloprojektet, hur skolidrott kan påverka hur aktiva vi är även i vuxen ålder, och hur vi ska bygga ett samhälle som främjar rörelse. In och lyssna!

 

Amanda Lahti

 

Referenser:

En översikt om Bunkefloprojektet publicerades nyligen i Läkartidningen.

Lahti A, Rosengren B, Nilsson JÅ, et al. Long-term effects of daily physical education throughout compulsory school on duration of physical activity in young adulthood: an 11-year prospective controlled study. BMJ Open Sport Exerc Med. 2018;4(1):e000360. doi: 10.1136/bmjsem-2018-000360.  (OPEN ACCESS)

“These findings are of importance since it seems possible to teach children an active lifestyle with maintained effects in young adulthood, and that this method could possibly be effective to prevent inactivity-related diseases later in life”

Acta Paediatr. 2019 Mar 9. doi: 10.1111/apa.14776. [Epub ahead of print] Age, gender and family-related factors were the most important socio-ecological associations with physical activity in children with a mean age of eight. Lahti A1, Rosengren EB1, Nilsson JÅ1, Peterson T2, Karlsson MK1.

Ortopeden som blev sjukhuschef – Harald Roos

Hej!

I det senaste avsnittet intervjuar jag Harald Roos, knäortoped och numera sjukhuschef.

Det började med en korsbandsruptur, fortsatte via ortopedi, olympiska spel och en docentur, till posten som sjukhuschef i Helsingborg.

Harald berättar om jobbet som sjukhuschef, sin väg dit och spår också in i framtiden – kommer det vara robotar som opererar knäproteserna om tio år?

Haralds bästa tips till blivande ortopeder:

Engagera er i idrotten och forska

Podden hittar ni där poddar finns och här!

Stay tuned!

Ortopodden